Power Ranger Online Message Board
 

Go Back   Power Ranger Online Message Board > Rider_Leangle

Share This Forum!  
  

Conversation Between Rider_Leangle and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04/26/16 10:45 PM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ưa cho Từ Ngạo Thiên nói:"Vậy tiên khí này cho huynh nhé."
  Ngừng lăn lộn, Từ Ngạo Thiên lắc đầu cười khổ nói:"Vô dụng, bảo bối cấp bậc tiên khí một khi đă nhận chủ trừ phi chủ nhân chết đi, nếu không sẽ chẳng ai có thể sử dụng được nó. Hơn nữa, cho dù có thể sử dụng huynh cũng sẽ không lấy đồ của đệ."
  Đem nhẫn ngọc một lần nữa đeo lại vào tay, Phương Tử Vũ nói:"Vậy đệ chẳng có biện pháp giúp huynh rồi."
  Từ Ngạo Thiên một lần nữa ngồi dậy, vẻ mặt buồn bực nói:"Không hổ là tiên khí, Nạp giới bảo giới của huynh chỉ rộng như cái pḥng này thôi, thật không thể nào so được. Tiên khí a, hu hu….."

All times are GMT -4. The time now is 05:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.